Değişikliğe uğrayan şeylerde hep değişmez kalan şey ...

Töz, (İng. substance, ore).
Kök, asıl, cevher.
Asıl, 
Tabiat,
Künh, 
Değişenlerin özünde değişmeden kaldığı varsayılan idealist kavram, cevher.
Düşünbilimde evreni oluşturduğu ve altöğelere ayrılamayacağı varsayılan temel öğelerden her biri.

Yunanca hypostasis, hypokeimenon, altta bulunan anlamında kullanılır., 
Yunanca'da ousia, öz de aynı anlamda kullanılır. 
Öğelerin doğada katışık olarak bulunan kütlesi.  
Ocaktan çıkarılan işlenmemiş ham maden.
Değişen durumlar ve niteliklere karşı kalıcı olan, bir başka şeyle ya da bir başka şeyde değil, kendi kendisiyle, kendikendisinde var olan. 
Öznede değil, kendinde var olan. Bağımsızca kendi içinde var olan. Spinoza'nın tanımı ile "Varoluşu için başka bir şeye gereksinme duymayan şey." 
Bağlılaşık kavramı, ilinek. 
Modern doğa bilimleri için töz, görüngülerin taşıyıcısı anlamında biçimsel bir kavramdan başka bir şey değildir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ