Japon mitolojisinde, yedi şans tanrısından biri ..

Daikoku,
Daikokuten
Japon mitolojisinde yedi şans tanrısından biri. Zenginlik tanrısı ve çiftçilerin koruyucusudur. Genellikle iri yarı, esmer betimlenir ve sağ elinde dilekleri gerçekleştirdiğine inanılan asası, sırtında içi kıymetli eşyalarla dolu çantası olur ve pirinç çuvalının üstünde oturur şekilde betimlenir. 

Daikokuten, Budacılık yoluyla Japonya' ya gelen "Sekiz Korkunçlar"dan biri olan Hint tanrısı Mahakala ile genellikle arasında bağ kurulur.

Japonya'da 8 milyon tanrı (ilah) vardır. Dağ, ırmak, ateş, gök gürlemesi, fırtına, yağmur, vb. ilahlar dışında her meslek sahibinin de ayrı bir ilahı vardır. Talihin Yedi Şanslı Tanrısı (Shichi Fukujin), Ya da Yedi Şanslı Tanrı, Şinto dininde iyi talihin yedi tanrısıdır.  Japon mitolojisinde ve folklorunda oymalara ve diğer temsillere sık sık konu olurlar.

Hotei, Bereket ve iyi sağlığın şişman tanrısı.
Juroujin-Gama, Uzun ömür tanrısı.,

Fukurokuju, Mutluluk, sağlık ve uzun ömür tanrısı.
Japonca fuku:"mutluluk", roku:"zenginlik", ju:"uzun ömürlülük"
Japon mitolojisinde yedi şans tanrısından biri. Ömür uzunluğunu ve bilgeliği simgeler. Fukurokuju' nun bir zamanlar Taocu bir bile olarak yeryüzünde yaşadığına inanılır. Genellikle uzun kafalı, saçsız bir ihtiyar olarak tasvir edilir ve genellikle yanında uzun ömürlülüğü simgeleyen geyik, kaplumbağa veya turna bulunur.

Bishamonten, Savaşçıların tanrısı.
Benzaiten-Benten-sama, Bilginlik, sanat ve güzelliğin tanrıçası.
Daikokuten-Daikoku: Servet ve ticaret tanrısı.

Ebisu, Balıkçıların ya da tüccarların tanrısı. Balıkçıların ya da tüccarların tanrısı. Genellikle bir morina balığı ya da levrek taşırken gösterilir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ