Yağma için yapılan akın...

Baranta,
Yağma, çapul, yakıp yıkma, kırıp dökme.
Orta Asya Türk boylarında örf ve adete göre bir haksızlığa karşılık yağma için yapılan akına verilen ad.

Kelime Çağatayca' da baranta, Kazakça' da barymta, Sartça' da barımta, Moğolca' da barimta şeklinde söylenmektedir. 

Baranta, bozkırlarda düzenli bir hükümetin bulunmadığı zamanlarda halkın çok defa haklarını bizzat elde etmeye mecbur kalması, bir kişinin işlediği suçtan dolayı bütün kabilenin sorumlu tutulması ve asıl suçlu yerine kabilenin cezalandırılması şeklinde açıklamakta, saldırıya uğrayanların intikamlarını almak için barantacılardan herhangi birini yağmalamada serbest olduklarını ve bu durumun camiaya zarar vermeksizin yıllarca devam ettiğini söylemektedir. 

Rus yazarı Grodekov da barantanın Örf ve adetlere göre yapıldığını ve bunun için saldırının baranta olduğunun açıkça ilân edilmesinin, barantanın gündüz yapılmasının ve bir haksızlığın giderilmesini amaçladığını belirtmenin şart olduğunu ifade etmektedir.

Popüler Yayınlar

Yeni içerikler için takip edin!