Türk müziğinde "usul" anlamında kullanılan sözcük...

İka,
Türk müziğinde usul anlamında kullanılan sözcük.
Bir cismin belirli sınırlar içinde ve belirli zamanlarda düzenli olarak tekrarlanan basit hareketlerinin meydana getirdiği durumdur. Bir saat rakkasının ve bir metronomun belirli sınırlar içinde tekrarladığı düzenli hareketler birer ikadır. Bunun gibi bir elektrikli zilin tokmağının hareketleri ve elektrikle yapılan reklamlarda ışıkların muntazam yanıp sönmesi de hep birer ikadır. Önce harekette bulunan bir cisim vardır, sonra bu cisim belirli sınırlar içinde hareket edecektir. Bundan başka bu hareketler düzenli olarak tekrarlanacaktır. Bu şartları taşımayan düzensiz hareketler ilmî anlamda ika olarak kabul edilemez. Musikideki usül de bütünü ile bu şartları taşıdığı için bir ikadır. 

Ancak usüldeki hareketler ikadaki gibi basit olmadığından usülü daha başka şartlar altında inceliyeceğiz. Musikideki ika düzenli ve belirli ölçülü zamanların birbiri ardınca tekrarlanması sonucudur. Zaman ölçüsünü belirtmek için musikî erbabının beher sekizlik veya dörtlük zaman için ayakla vurdukları düzenli vuruşlar birer îkadır. 

Usul, 
(Arapça),
Yöntem,
Klasik Türk müziğinde tempo.
Değerleri biribirine eşit olan veya olmayan belirli sınırlar içinde sıralanan musikî nağmelerini ölçmeğe yarayan vuruşların bütününe usûl denir. Bu tarife göre, bir usûl birçok vuruştan meydana gelir. Bu vuruşlar belirli değerde musikî zamanlarım ölçmek için kullanılmaktadır. Bu zamanların değerleri birbirine eşit olsa da olmasa da sınırları mutlaka belirli ve vuruşları ölçülüdür. Bu tarifle îka'ın tarifini karşılaştıracak olursak, farklar kendiliğinden meydana çıkar. Bu açıklamadan sonra îka' ile usulü birbirine karıştırmanın ne kadar hatalı bir hareket olduğunu kolayca anlayabiliriz. Musikideki usulü aynen şiirdeki vezne benzetebiliriz. Aralarındaki benzerlik tamdır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ