Osmanlı döneminde kullanılan, on para değerindeki sikke ...

Marbaş,
On para değerinde sikke.
Esedi, Osmanlı devletinde kullanılan ve "arslanlı" da denilen gümüş sikke.

Sikke (Arapçadan), belli bir ölçüye göre basılan madeni bir paradır ve ilkel çağlardan beri ticarette geçerli olan değiş-tokuş yöntemleri yerine daha kullanışlı bir değişim aracı olarak icad edilmiştir.

Metal paraları inceleyen bilim dalına "nümizmatik" denir. Klasik çağ Yunancasında "nomos" (kanun) ve "nomisma" (gelenek, ölçü ve sikke) anlamına gelen sözcüklerden türetilmiştir ve sikke bilimi anlamına gelmektedir. Bu bilim dalı sikkenin her türü ve biçimiyle ilgilenir. Kendisine uğraşı alanı olarak nümismatiği seçen ve bilimsel yaklaşımlarla sikkeleri inceleyen kişilere de nümismat denir.

Popüler Yayınlar

Yeni içerikler için takip edin!