Kalp kapakçıklarındaki bir bozukluk nedeniyle ortaya çıkan hastalık...

Üfürüm, 
(Fr. insufflation, İng. murmur).

Kalbin kanı damarlara pompalaması sırasında, zarında veya kapakçığında bulunan delik yüzünden ortaya çıkan normal dışı ses.

Dinleme sırasında işitilen ve kalp faaliyetleriyle ilişkili bulunan kalp seslerinin tümü.

Ses karakteri dikkate alınmaksızın kalp sesleri veya yan sesler.

Kalbin muayenesi sırasında, dinleme aleti ile kalp dinlenirken normal kalp sesleri dışında, akan kanın çıkardığı uğultuya üfürüm denir. Üfürümlerin bir çok çeşidi vardır. 

Tamamen zararsızları olduğu gibi, doğumsal veya sonradan olan hastalığını bulgusu da olabilir. Üfürüm kalp hastalıklarının bulgularından sadece bir tanesidir. Üfürüm duyulan bazı çocukların kalbi tamamen normal olabildiği gibi, bazı kalp hastalıklarında hiç üfürüm olmayabilir.

Normal kalp seslerine eklenen bir sestir. Kalp boşluklarının birinden diğerine veya kalpten damarlara geçen kanın dar bir alandan geçerken oluşturduğu girdap ya da türbülans ile oluşan ve vücut dışından özel alet ya da aletsiz çıplak kulakla duyulabilen seslerdir. Kalp kapaklarındaki kaçaklar ya da daralmalar, kalpten çıkan büyük damarların çıkım yerindeki daralmalar, kalp boşlukları arasında doğuştan ya da sonradan olan delikler birer üfürüm nedenidir.

Üfürümler, bazı kalp kapak, kalp kası ve damar rahatsızlıklarında oluştuğu gibi kan akım hızının arttığı (ateş, kansızlık, gebelik, hipertroidi denen aşırı troid hormon salınımı gibi durumlarda) kalp dışı rahatsızlıklarda da duyulabilir. Ayrıca, özellikle çocuklarda hiçbir rahatsızlık ya da hastalık bulunmadan da üfürüm bulunabilir (masum üfürüm).

Üfürümler; hekim tarafından, kalbin çalışma siklusuna, süresine, frekansına, niteliği - şiddetine göre ve göğüs duvarında duyulabildiği ya da yayıldığı alanlara göre sınıflandırılır ve tarif edilirler. Üfürümlerin kalp kasılma siklusu (sistol) içinde oluşanları hafiften şiddetliye doğru 1’den 6’ya kadar derecelendirilir. Bu derecelendirmede sesin şiddetinin fazlalığı her zaman kalpteki rahatsızlığın derecesiyle doğru orantılı değildir. Kalp kapaklarındaki kaçak akımları “yetmezlik’’ tabiriyle tanımlanır. “Mitral yetmezliği’’, “aort yetmezliği’’ gibi. Bu genellikle “kalp yetmezliği’’ denen rahatsızlık ile karıştırılır.

Popüler Yayınlar

Yeni içerikler için takip edin!