Kadınlar hamamında hizmet eden ve müşterileri yıkayan kadın ...

Natır,
Kadınlar hamamında hizmet eden ve müşterileri yıkayan kadın.

Natır kelimesinin başka anlamları;
Yeni dikilen fidanların sallanmaması için yanına dikilen kazık.
Köylü kadınların başlarına taktıkları fesin çevresine dizilen yalancı altınlar.
Asma çubuklarının kimini uzun, kimini kısa bırakarak yapılan bir çeşit budama.
Efeye yardım eden (kimse).

Telleyh, dellâk: Tellak;
Hamamda insanları keseleyip yıkayan erkek.

Hamam, (Arapça hammam), 
Özel bir düzenle ısıtılan sıcak ve soğuk suyu bulunan, yıkanma amacıyla kullanılan yapı. Hamamda çalışan ve müşterileri yıkayan erkek kişilere Tellak, kadın kişilere Natır denilir.

Türk hamamları başlıca üç kısma ayrılır:
Soyunma yerleri;
Geniş bir sofa ve çevresinde bölmeli sekiler bulunur. Yıkanan kimseler, bu sekilerde uzanıp dinlenirler.

Yıkanma yerleri:
Soğukluktan geçilerek girilen hamam kısmına denir. Burası da bazı bölümlere ayrılır: Kurna başı denilen herkesin teker teker yıkandığı yer, halvet adı verilen kapalı ve yalnız başına yıkanma hücreleri. Bir de üzerine uzanıp ter dökülen göbek taşı bulunur.

Isıtma yeri (Külhan);
Hamamın altında olup burada ateş yanar. Ateşten yükselen alev ve duman, mermer zeminin altındaki özel yollardan, duvar içlerinden geçer, tüteklik adı verilen bacadan çıkar.
Ocakta yanan odunların tesirli alev ve dumanları, bu kanallardan göbek taşının altına gider. Bu taşın altındaki karanlık yer çok ısındığından buraya cehennem denir.


Popüler Yayınlar

Yeni içerikler için takip edin!