Divan edebiyatında şehzadelerin sünnet, kadın sultanların evlenme törenlerini anlatan yapıtlara verilen ad...

Surname
Divan edebiyatında sünnet , düğün,  şenlik gibi sevinçli olayları anlatan manzum ve minyatürlü eserlerdir. Şenliklerin en ince detaylarıyla anlatılıp, resimlendirildiği surnameler edebi değerlerinin yanında birer kültür tarihi belgesidir.

Levni Çelebi bir minyatürüne kendisini de işlemiştir. Hakkında bilgi Topkapı Sarayı 3.ahmet kütüphanesinden elde edinilebilir. Levni’nin en tanınmış eseri Surname’dir. Surname, yazılı ve bol resimli bir kitaptır ve bir sünnet düğünü resmedilmiştir. Yüzlerce değişik sahneyi içeren bu minyatürlerde Levni, esprili bir yaklaşımla resmetmiştir.

Surnamelerde sünnet düğünlerine hıtan, evlenme törenlerine velime denir. En meşhur Surnameler: -Camiül hubur der mecalisi sürur. -Surnamei Abdi -Surnamei Nabi -Surnamei Vehbi -Surnamei Haaşmet -Surnamei Lebib -Surnamei Hızır -Surnamei Esad -Veladeti Hatice Sultan.
Kaynakça; http://tr.wikipedia.org/wiki/Surname

Popüler Yayınlar

Yeni içerikler için takip edin!