Kölelik, kulluk ...

Ubudiyet, (Arapça).
Esaret,
Kulluk,
Kul olma durumu, kölelik, ubudiyet
Kölelik,
Tutsaklık,
Esirlik,
Boyunduruk.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ