İncir ağaçlarında döllenmeyi sağlayan sinek ...


İlek, (Lat.Lonchaea aristella).
İlek sineği, (Böcbil). 
İncir sineği,
Blastophaga cinsinden mazı yaban arılarına verilen genel ad. (incirlerin döllenmesini sağlayan bu arıların boyu, 2-3 mm'dir. Dişileri kanatlı, erkekleri kanatsızdır. Mazıyabanarısıgiller familyası.) -2. Gene incirlerin döllenmesinde rol oynayan sinek. (Lon-chaca aristella; Holometopa ya da Acaly-ptera öbeği.)

İlek incirlerinden başka, sofralık incirleri de kurtlandırarak onların değerini düşüren kısa boynuzlu sinek türü.
İncir ağaçlarının yemişlerinden çiçek tozlarını taşıyan, kısa iğneli bir çeşit arıcık. 

İlek inciri denen yabanî incirlerde yaşayan bu sinek, incirin gözünden girer, yumurtlama iğnesini dişi çiçek­lerin dişicik borusuna sokarak yumurtalarını çiçeğin yumurtalığına bırakır. Ancak lop incirde dişicik borusu oldukça uzundur. İlek sineği iğnesini bunun yumurtalığına kadar sokamayınca bırakıp ilek inciri aramağa koyulur; böyle böyle birçok inciri dolaşır, girip çıkarken üzerine bulaşan çiçek tozlarını lop incirin dişicik tepesine bırakmış olur.
İlek sineği Türkiye’de yaşar. Amerikalılar üretmek için ilek sineğini Kaliforniya’ya götürdüler, ama aldıkları sonuç pek başarılı olmadı.

Popüler Yayınlar

Yeni içerikler için takip edin!