İki ayrı dilin komik bir etki yaratacak biçimde karıştırılmasıyla yazılan Latin kökenli şiir türü ...

Makaronik, 
(Fr. macaronique). 
Mülemma, 
Eski dilde, Arapça, mülemma, (ﻣﻠﻤّﻊ)
Her mısrası farklı bir dilde yazılmış manzume.
Latince sözcük ya da ekler katılarak yazılan alaylı (koşuk türü).
İki ayrı dilin komik bir etki yaratacak biçimde karıştırılmasıyla yazılan Latin kökenli şiir türü.
İki ya da daha fazla dilin karıştırılmasıyla yazılmış mısra veya bölümlerden oluşan şiir türü. Bulaşmış, sıvanmış.
Karışık dilde söylenmiş manzume.
Parlak, parıltılı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ