Keşmir' deki göl ve ırmaklarda kullanılan bir tür gondol ...

Şikara, (Shikara).
Keşmir (Hindu / Dogri, Baluçi), 
Hindistan, Pakistan ve Çin' in sınırlarında bir dağlık bölgedir. Himalayalar' ın batı ucunun güneyindeki vadi bu adla anılmıştır. Bölgede üretilen Kaşmir adlı kumaşın ismi de buradan gelmektedir.
1947' de Britanya' nın sömürgesinden bağımsızlığı kazandığında nüfusunun çoğunluğunu Müslümanlarından ibaret olduğundan Pakistan, Keşmir Emirliği' ne ait bu bölgeyi talep etmiştir. Ancak Keşmir Emirliği' nin kendisi Hindistan' a bağlanmasını istediği için Hindistan da bölgede hak iddia etmiştir.

Srinagar başta olmak üzere bölgenin güney kısmı Hindistan' ın Jammu ve Kashmir eyâleti olmuş kuzey kısmı ise Pakistan' ın kontrolü altına girmiştir. Pakistan' ın kontrolü altındaki bölgeye Azadi Kaşmir denilmektedir. 

Keşmir Vadileri tam bir tarım bölgesidir. Başlıca ürünleri pirinç, buğday, mısır, arpa ve tütündür. Meyvecilik ve ipekböcekçiliği ekonomide önemli yer tutar. Hayvancılık gelişmiş olup, yak, koyun, sığır ve keçi beslenir. Keşmir keçisi dünyaca Ünlüdur. Bu keçiden elde edilen yünden yapılan dokumalar çok ünlüdür. Keşmir topraklarında bakır, demir, boksit, çinko, mermer ve antrasit yatakları vardır.

Buradaki göl ve ırmaklarda kullanılan bir tür gondola şikara(shikara) denir.

Kaynakça;
http://tr.wikipedia.org

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ