Güney Afrika Cumhuriyetinde bir yönetim bölgesi ..

Natal,
Afrika kıtasının güney ucunda yer alan Güney Afrika Cumhuriyeti' nin, Kap, Natal, Oranj Bağımsız Devleti, Transvaal olmak üzere dört eyaleti vardır.  Bu eyaletlerden, Natal,  
KwaZulu-Natal Güney Afrikada, genellikle KZN olarak anılan, ülkenin önemli vilayetlerinden biridir. 1994 yılından önce, günümüzdeki KwaZulu-Natal olarak anılan yer aslında, Natal vilayeti ile Zulu kabilesinin yurdu sayılan KwaZulu topraklarından oluşuyor. Vilayetin yönetim merkezi Pietermaritzburg kentindedir. En büyük şehir ise, günümüzde hızla büyüyen Afrika'nın en işlek limanına sahip Durban' dır.

Güney Afrika'da yönetim başkenti Pretoria, yasama başkenti Cape Town, yargı başkenti Bloemfontein'dir. Johannesburg önemli şehirlerindendir. Kuzeyden güneye doğru yaklaşık 1.600 km uzanan Güney Afrika'nın, doğu-batı doğrultusunda en geniş yeri 1.500 km kadardır. Kuzeydeki komşuları batıdan doğuya doğru Namibia, Botsvana, Zimbabve, Mozambik ve Svaziland'dır. Lesotho ise Güney Afrika topraklarıyla çevrelenmiş bağımsız bir cumhuriyettir. Ülkenin büyük bölümü yüksek plato diye adlandırılan yüksek düzlüklerdir. Birçok bölümü 1.200 metre yüksekliğindedir. Plato, kıyı bölümünden, doğudaki en yüksek tepeleri 3.300 metreyi aşan Draken Sıradağları'yla ayrılır. Oranj Irmağı ülkenin ortasında doğudan batıya doğru uzanır.

Güney Afrika'nın kuzey sınırının bir bölümünü Limpopo Irmağı oluşturur. Hint Okya-nusu'na dökülen öteki ırmaklar kısadır. Büyük bir hızla akan bu ırmaklar üzerinde çok sayıda çağlayan vardır. Geniş Vaal kolu ile beslenen Oranj Irmağı Atlas Okyanusu'na dökülen başlıca ırmaklardan biridir. Yazları gölleşen ve vleis (sünger) adı verilen bataklık düzlükler ve kıyılardaki lagünler dışında Güney Afrika'da pek az göl bulunur.

Güney Afrika'da çeşit çeşit antilopun yaşadığı birkaç yabanıl yaşam parkı vardır. Yüksek platoda yaşayan keseliceylan, spor ile ilgili alanlarda ülkenin ulusal sembolü olmuştur. Keseliceylanın akrabası olan ve alçak düzlüklerde yaşayan impala daha yaygın olarak bulunan bir türdür. Güney ve Orta Afrika'ya özgü boğa antilobu, kudu, su antilobu ve dev samur antilobu gibi hayvanlar çoğunlukla Doğu Transvaal'de bulunur. Bu yörede, manda, gnu, fil, gergedan, suaygırı, zürafa ve aslana da rastlanır. Bazı bölgelerde zebralar, ırmakların bir bölümünde ise timsahlar yaşar. Pars, babun, maymun ve yılan sıkça rastlanan hayvanlardır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ