Besleyici değeri olmayan maddeleri yeme alışkanlığı. ..

Pika, (İng. pica). 
Alotrofaji. 

Hayvanların gıda niteliğinde olmayan yabancı maddeleri yemeleri veya yalamaları, alotrofaji. 
Tuz eksikliği, fosfor eksikliği ve kalsiyum / fosfor dengesinin bozulmuş olması, D vitamini eksikliği, dengesiz beslenme, hormonal faktörler, kötü alışkanlıklar ve stres gibi durumların bir veya birkaçının birlikte bulunması sonucu ortaya çıkar.

Pika genellikle çocukluk çağlarında görülen bir bozukluktur. Belli bir süre sonra bu kendiliğinden geçer.  Pika’dan şüpheleniliyorsa sindirilmeyecek maddelerin mide barsak sisteminde bir daralmaya yol açıp açmadığını anlamak için radyolojik değerlendirme yapılmasında fayda vardır. Bunun yanında kurşun, cıva gibi ağır metal zehirlenmeleri de göz ardı edilmemelidir. Tam bir fizik muayene ve laboratuvar değerlendirme ile işe başlamak uygundur. Kirli ve mikroplu maddelerin yenmesinin getireceği mikrobik hastalık riski de hesaba katılmalıdır.

Pika tanısı konulmadan zeka geriliği, gelişimsel bozukluklar, takıntı bozuklukları gibi Pika benzeri yeme tablolarına sebep olabilecek klinik durumlar saf dışı bırakılmalıdır. Tanının konulabilmesi için en az bir aydır aynı durumun devam ediyor olması gerekir.

Bu bozukluk, sapma sonucunda oluşabilecek sorunlar şunlardır.
Ortaya çıkabilecek sorunların başında kurşun zehirlenmesi gelir. Özellikle yenilen boyalardan vücutta biriken kurşun öğrenme güçlüklerine, beyin hasarına ve ileri evrelerde ölüme bile yol açabilir.
Besin değeri olmayan gıdaların yenilmesi gerçek besinlerin yerini alıp beslenme eksikliğine sebep olabilir.
Taş, cam gibi sindirilemeyen sert maddelerin yutulması kabızlığa, sindirim sisteminde darlığa hatta tıkanıklığa ve yırtılmalara neden olabilir.
Toprak ve yenilen pis nesnelerden bulaşan bakteri ve parazitler karaciğer ve böbreğe hasar verebilecek , tüm sistemi tutabilecek ciddi enfeksiyonlara yol açabilir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ