Tarih öncesi çağlarda tanrılara adak olarak sunulan küçük heykelciklere verilen ad.. .

İdol, (Fr. idole).
Put,
Çok tanrılı dinlerde tapınılacak nesne.   
Örnek alınan, en çok hayranlık duyulan kimse.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ