Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde bulunan Müslüman olmayan halk...

Reaya, (Arapça).
Küffar,
Hristiyan.
Raiyye, 
Raiyyet 
Genel olarak Osmanlı uyruğu, dar anlamda vergi yükümlüsü olan sınıflar.
Müslüman olmayanlar.
Bir hükümdarın yönetimi altındaki halk.
Tanzimattan önce Osmanlı Devleti'nin Müslüman olmayan uyrukları,

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ