Olgunluk çağında olan, erişkin...

Kahil, 
(Arapça).
Erişkin, Ergin,
Yetişmiş, olgunlaşmış.
Evlenme çağına gelmiş (kız) ,
Beden, ruh ve duygu bakımlarından olgunluğa erişmiş olan (kimse).

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ