Karınzarı...

Periton, (Fr. péritoine, İng. peritoneum ). 
Karın zarı.

Periton karın içindeki birçok organın dış yüzünün tümünü ya da bir bölümünü örten, aynı zamanda bu organları karın duvarları ve karın içi yapılarına bağlayarak onların karın içindeki yerlerinin bir ölçüde sabit kalmalarına yardım eden bir zardır. 

Periton erkekte tam bir kıvrımlı kese biçimindeyken, kadında fallop boruları, bu keseye açıldıkları için kapalı bir kese olma özeliğini kaybederler. Peritonun karın duvarlarına bitişik olan bölümlerine Parietal periton denilmektedir. Karın içindeki iç organları örtmekte olan periton yaprağına ise Viseral plevra denir.Parietal periton ile viseral periton arasında bulunan boşluğa ise Periton boşluğu denir.  

Mezenter sözünü ettiğimiz bu incebağırsak bölümlerini karnın arka duvarına asar. Mezenterin içinden aynı zamanda bağırsakları besleyen atardamarlar da geçmektedir. Midenin de ön ve arka yüzü periton ile örtülüdür. Bu iki viseral yaprak midenin büyük kurvatüründe birleşerek bağırsakların önünden aşağı doğru bir örtü gibi inerler. Bu periton bölümüne büyük omentum denilmektedir. Mideyi örtmekte olan bu iki viseral yaprak midenin küçük kurvatür denilen kenarında birleşerek, karaciğere doğru yükselirler. Sözünü ettiğimiz bu viseral periton bölümüne ise küçük omentum denilmektedir. 

Kalın Bağırsakların , pankreasın ve duodenumun ise ancak bazı bölümleri peritonla örtülmüştür. Erkekte rektum ile idrar kesesi arasında bir periton çıkmazı bulunmaktadır. Kadında ise idrar kesesi ile rahim arasında bir cep bulunmaktadır. Midenin arka yüzünü örtmekte olan viseral periton kıvrımı ile bunun hemen arkasında bulunan bir diğer periton kıvrımı arasında başka bir boşluk daha bulunmaktadır. Bu boşluğa Bursa omentalis denilmektedir. Peritonun viseral yaprağı karaciğerin de dış yüzünü kısmen örtmektedir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ