Halk yığınlarını bilgisiz ve karanlıkta bırakma anlayışı ya da aydınlık düşmanlığı...

Obskurantizm,  

Fransızca karanlık anlamına gelen obscurité kelimesinden türetilmiş, türkçeye güzel bir şekilde çevrilerek bilmesinlercilik denilmiş kavramdır. Egemen güçlerin kendi hoş görmediği kavramlara, kişilere, topluluklara ilişkin toplumun bilgi erişimini sistematik olarak kısıtlama çabasıdır. Belli sınırların ötesinde bilginin yayımı ve büyümesine gösterilen yeğinli bir muhalefettir. Özgür düşüncenin karşıtıdır ve genellikle dinci köktencilikle birliktedir.

Mutlak manada ele alnıcak olursa kapalılıktır. Bunu mukayyed kılmak gerekirse kişilerin hayatındaki, yaşayış tarzındaki, konuşmalarındaki, yaptığı bazı fiilatlardaki, bazı arkadaşlarına karşı olan tavırlarındaki şeyler bütünlüğüdür.
 
Günlük ya da günü birlik ilişkilerin bir yumak ötesi görünüm segilemesi bizim bu metropol hayattan beklentilerimiz yanında mukayese edilirse hiçte şaşılmayacak bir manzara çıkması karşımıza bizim artık değerlerden yoksun, ot gibi yaşayış halimiz olduğunun açık bir belirtisidir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ