Doğu kilisesinde başpapaza verilen san...

Eksarh, (İng. Exarch). 

Doğu kilisesinde başpapaza verilen san. 
Bizans İmparatorluğunun Afrika ve kalyadaki valilerinin sanı.
Doğu Roma İmparatorluğu'nda, Patrik'in verdiği yetkiyle taşrada yönetici sıfatıyla görev yapan din adamlarına verilen ad.
 

Osmanlı Devleti döneminde Rum Ortodoks tahakkümünden ayrılmak isteyen Bulgarlara Sultan Abdülaziz' in 28 Şubat 1870 tarihli fermanıyla "Eksarhlık" müeessesi tahsis edilmiş ve İstanbul' da bir eksarhhane kurulmuştur. Eksarh unvanını taşıyan Bulgar başpapazının oturduğu yere de Eksarhhane ismi verilir. Rum patrikinin işgal ettiği binaya Patrikhane dendiği gibi, Bulgar ruhani liderinin bulunduğu Fener'deki yere de Eksarhhane denirdi. 1945 yılında "Eksarh Vekilliği"nin Patrikhane'ya bağlanmasıyla Eksarhhane'nin faaliyeti de sona ermiştir.

Daha fazla detaylı bilgi almak isterseniz Bojidar Çipof ' un http://bojidar.blogsayfasi.com' daki yazılarında anlatılmıştır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ