Rumca antlaşma ve yazıları yazan Rum kâtiplere verilen ad...

Gramatikos,
Padişah divanında, Rumca olarak yazılan belgeleri kaleme alan Rum yazman.
Osmanlı devletinde rumca antlaşma ve yazışmaları kaleme alan Divanı hümayun' da görevli rum yazmanlara verilen ad. Osmanlı divanında rumca yazışmaları yürüten katip. Selçuklular gibi Osmanlılar da bazı ülkelerle yazışmalarını rumca yapıyordu. 

Rumcayı Anadolu Selçukluları genel olarak daha önce Bizans’ ın egemen olduğu Latin devletleriyle yazışmalarında diplomasi dili olarak kullanırken, Osmanlılar Venedik ve Ceneviz cumhuriyetleri ve Rodos Şövalyeleriyle ilişkilerinde kullanıyordu.

İmroz'un ileri gelenlerinden Tarihçi Kritovulos, II. Mehmed’ in (Fatih) gramatikos'udur. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ