Bilgiçlik taslayan kimse...

Ukala,
Bilecen,
Malumatfuruş,
Arapça, ukalâ ( عقلا ), akıl sahipleri, Akıllılar. 
Kendini akıllı ve bilgili sanan, bilgiçlik taslayan (kimse).
Halk dilinde, Akıllılık iddia edenler. 

Nazan Öncel'in de anlatmaya çalıştığı tipler. Bilir bilmez her konu hakkında söz söyleyen, aklı ermediği halde her konuda fikir yürüten ve bilir bilmez her şeye karışan kimseler için Ukala Dümbeleği denir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ