Bir şiirin belirli sayıda dizelerden oluşan bölümlerinden her biri...

Bent,
Farsça: bend,
Bir şiirdeki dörtlüklerin her biri; bağlam.
Bir şiirin belirli sayıda dizelerden oluşan bölümlerinden her biri.
Bir yazının kendi içinde bir bütün teşkil eden parçası, paragraf.
Birkaç kıtadan meydana gelen şiirlerin her bir kıtası.
Dört veya daha çok mısradan meydana gelen bölümlerden her biri

Bent kelimesinin başka anlamları:
Su biriktirmek için akan suyun önüne yapılan set, bent, baraj.
Bir akarsuyu tutmak için yapılan engel, büğet.
Suyun önüne tutmak ve biriktirmek için yapılan set.
Kanun maddesinin bölümlerinden her biri.
Kitaplarda kendi içinde bütünlük oluşturan bölüm.
Gazete yazısı.
Bağ, rabıt.
Bağlama, bağlanma.
Boğum, halka, mafsal.
Maddenin bölümlerinden her biri.
Gazete makalesi, gazete yazısı.

Bentograf:
Fransızca: benthographe.
Çok derin yerlerde deniz dibinin fotoğraflarını çeken alet.Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ