XX. yüzyılda bir edebiyat akımı...

Letrizm,
Harfçilik,
Şiirlere yönelik bir edebi akımdır.
Harfçilik manasına gelen ve lettre (harf) kelimesinden türetilen letrizm (lettrisme), ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra görülen ve öncülüğünü Romen asıllı Isidore Isou' nun yaptığı bir şiir akımıdır.

Özelliği, şiirde kelimelerin değil harflerin temel alınmasıdır. Amacı, harflerin temel alınması yoluyla farklı tarzda bir şiir yazılmasıdır. Edebiyatta klasik akımlara karşı çıkan bir karşı akımdır.

Dadaizm ile bazı hususlarda benzerlikleri bulunan ve önemli ölçüde de bu hareketten doğan letrizm, mevcut şiir, edebiyat anlayışlarını bütünüyle reddeden ve geleneği bütünüyle yıkmak isteyen bir anlayışın ürünüdür.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ