Soyut dışavurumculuk akımının en önemli adlarından biri olup boyayı tuvale damlatarak, akıtarak ya da savurarak yapılan "Damıtma Resmi" geliştirmiş ünlü ABD' li ressam...

Jackson Pollock,
(D. 28 Ocak1912, Wyoming, ABD – Ö. 11 Ağustos1956, New York, ABD),
Soyut dışavurumcu ressam, 20. yüzyılın en önemli sanatçılarındandır.
Damlatma tekniği (drip painting) ile boya karıştırma, fırça kullanımı gibi alışılagelmiş uygulamaları bir kenara bırakmış, yere serdiği devasa boyutlardaki tuval bezleri üzerinde hareket ederek boyayı dökme, damlatma, fırlatma suretiyle sonradan aksiyon/hareket resmi adı verilen resimler yapmıştır.

1951 yılından sonra koleksiyonerler ve galerilerden daha değişik resimler yapması için baskılar gelmeye başlamış ve bu baskılar karşısında Pollock' un varolan alkol sorunu daha da büyümüş, resimleri karanlıklaşıp figüratif ögeleri de kapsamaya başlamıştır. 1956 yılında yaptığı bir araba kazası sonunda ölmüştür.

Pollock adlı filmde de ünlü ressamın fırtınalı hayatı ele alınmıştır.
Bu filmde Ed Harris en iyi erkek oyuncu dalında 2000 yılı Oskar ödülü almıştır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ