Silifke ilçesindeki Göksu Irmağı' nın deltasında bir lagün...

Paradeniz,
Akgöl,
Mersin' in Silifke ilçesinde Akdeniz' e dökülen Göksu Nehri'nin taşıdığı alüvyonlarla oluşan toplam 23 bin hektar alana yayılan Göksu Deltası' ndadır. 
Akdeniz’in en önemli sulak alanlarından birisidir.

Göksu Deltası, tarım arazileri, göller, sazlıklar, tuzlu bataklıklar, kumullar, kumsallar ve yerleşim merkezleri, lagünler, irili ufaklı sığ ve çoğunlukla mevsimsel göller, drenaj kanalları ve çeltik tarlalarından oluşuyor. Türkiye'nin en önemli kuş göç yollarından birisi olan ve birçok endemik türü bünyesinde barındırır. Akdeniz'in en önemli sulak alanlarından Göksu Deltası'nda 14 bin 800 hektar karasal alanda tarım arazileri, göller, sazlıklar, tuzlu bataklılar, kumullar, kumsallar ve yerleşim merkezlerinin yanı sıra, 5 bin 500 hektarlık sulak alanda Akgöl ve Paradeniz Lagünü, birçok irili ufaklı sığ ve çoğunlukla mevsimsel göller ile drenaj kanalları ve çeltik tarlaları yer alıyor. 

Kışlama ve kuluçka alanı olarak çok sayıda kuş türünün kullandığı delta, yılın hemen her mevsiminde, ilginç ve canlı peyzajın oluşumuna katkı sağlayarak çekiciliğini daha da arttırıyor. Özellikle Akdeniz kuşağında yalnızca belirli bölgelerde rastlanan ve sayıları gittikçe azalan Saz Horozu, bölgenin simgesi olarak da nitelendiriliyor. Özellikle kış aylarında ve göç zamanında kuş popülasyonu ve tür sayısının önemli ölçüde arttığı deltada, Türkiye'deki 450 türden 328' ini görmek mümkün. Ayrıca, Türkiye'nin ulusal ve uluslararası öneme sahip 140 kuş türünden 106'sı, dünya çapında yok olma tehlikesi altında olan 24 kuş türünden de 12'si Göksu Deltası'nda yaşıyor.

Göksu Deltası ve yakın çevresi tarihi ve arkeolojik değerler açısından de önemli zenginliği bünyesinde barındırıyor. Delta içerisinde yer bulunan 3 höyük kalıntısının Hitit dönemine ait olduğu tahmin ediliyor. Paradeniz Lagünü kenarındaki kumullarda Roma ve Bizans dönemlerine ait büyük yapı kalıntılarına rastlanırken, İncekum yakınlarında ve Akgöl'ün civarındaki kumullarda da bazı kalıntılar yer alıyor.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ