Malezya takımadalarında yaşayan ve küçük beden yapılarıyla ayırt edilen halklara verilen ad...

Negritolar,
Tropikal Afrikada yaşayan, siyah ırktan bir halk. Afrika'da Negriller ya da Batı Pigmeleri ve Boşimanlar, Asya ve Okyanusya'da yaşayan Negritolar, kısa boylu insanlar, Pigmeler olarak adlandırılıyor. Pigmelerin günümüzden 2000 yıl kadar önce yaşadığı, saptanmış. Yunanlılar Pigmelere mitoolojide bile yer vermişler. O tarihlerde bu insanların, pigmelerin, Etiyopya kökenli olduğu sanılırdı.

Afrika Pigmelerinden başka, Seylan'da Veddas tipi, Hint Okyanusunda Andamanese tipi ve Malaya, Sumatra ve Filipinler'de diğer tip Pigmeler yaşamaktadır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ