Kuşların kanat tüylerinin uzun ve sert olanı ....

Teleke,
Telek.
Kuş tüyleri karmaşık bir yapıdadır. Keratinleşmiş deri hücrelerinden oluşur. Kanat ve kuyrukta yer alan büyük tüyler (telekler) uçmaya yarar. Vücudu, bir kiremit örtüsü gibi kaplayan dış tüyler ıslanmaktan korur, alttaki ince ve yumuşak tüyler ise vücut ısısının kaybını önler.
Bir kuş tüyü, tüy ekseni ve tüy bayrağından oluşur. Tüy ekseni içi boş ve yuvarlak oyan tüy kökü ile içi ilik dolu dört köşeli tüy gövdesinden ibarettir. 

Tüy bayrağı ise gövdeden çıkan dallardan, bu dallardan çıkan yan dallardan ve bunların üzerindeki ucu çengel gibi küçük dalcıklardan oluşur. Bu çengelli dalcıklar, üzerinde çengelli dalcık bulunmayan yan dalları kavrayarak tüylerin dik durmasını sağlar. Tüyler eksen ve bayrak kısımlarına göre üç gruba ayrılır: 

Telekler, 
Kıl tüyleri, 
Hav Tüyleri' dir. 
Bunlardan büyük ve uzun tüyler olan Telekler yan dalcıkları çengellidir ve bu tüyler dik dururlar. Kuşun vücudunun belli bölgelerinden çıkan muhtelif renklerde olan telekler, üç gruba ayrılır. Uçma telekleri, Kuyruk telekleri ve Örtü telekleridir. Uçma Telekleri, Kuyruk Telekleri, Örtü telekleri.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ