Hz. Muhammed' i övdüğü "Bürde" adlı kasidesiyle tanınan ve XIII. yüzyılda yaşayan Arap şair. ...

Busiri,
Abu Abdallah Muhammad ibn Said ul Busiri Ash Shadhili. (1211–1294 İskenderiye).
Mısır Behnesa şehrine bağlı Behsim'de doğdu. Muhammed el Busiri, Berberi asıllı olup Fas'taki Hammad Kalesi'nde Habnunoğulları diye tanınan bir aileden gelmektedir. Baba tarafından Busirli olduğu için Busiri, annesi tarafından Delaslı olduğu için de Delasi nisbesiyle anılmaktadır. Çocukluk yılları, ailesiyle birlikte yerleştiği Delas' ta geçmiş. Sonra Kahire' ye gider. Burada islami ilimler, dil ve edebiyat eğitimi alır. Hadis ve siyer ilimleriyle ilgilendi. Tevrat ve İncil hakkında geniş malumata sahip olan Busiri, Kahire' ye dönmüş ve Kuran üzerine eğitim ve öğretim faaliyetinde bulunmuştur.

Ünlü mutasavvıf ibn Ataullah el iskenderi ile Busiri, şeyh sazeli' nin en önde gelen iki mürididir. Hayatının sonlarına doğru felç olan Busiri, rivayete göre Hz. Peygamber için yazdığı bir kaside sayesinde bu hastalıktan kurtulmuş ve uzun bir ömürden sonra seksen küsur yaşlarında İskenderiye' de 1296 yılında vefat etmiştir.

İslami edebiyat alanında dünya çapında en meşhur eseri Kasidetül-bürde diye bilinen 160 beyitlik kasidesidir. Dünyada en meşhur ve en çok okunan kasideler arasında yer alan bu eser, belli başlı bütün kültür dillerine tercüme edildiği gibi, Afrika, Güneydoğu Asya ve Balkanlar' daki mahalli dillere de çevrilmiştir. Çeşitli bölge ve ülkelerde genellikle sünnet, nişan, düğün merasiminde, mübarek gün ve gecelerde, ayrıca haftalık evrad olarak okunmakta, son münacat kısmı ise felçli hastalar üzerine yedi gün süreyle okunup Allah' tan şifa niyaz edilmektedir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ