Dişlemek, ısırmak...

Dalamak,
(Talamak)
Isırmak, yaralamak, sokmak.
Köpek, kurt vb. hayvanlar dişlemek, ısırmak,
Zehirli böcek, ısırgan otu, sert kumaş dokunarak teni acıtmak veya kaşındırmak.

Dalamak sözcüğünün yörelere göre diğer anlamları;
Azarlamak, çatmak.
Acısı yüreğine işlemek, dağlamak (mecazen).
Alev dağlamak.
El ile dalı sıyırarak meyvelerini almak.
Bir şeyin üzerine atılarak yaralamak, yırtmak.
Bir şey üzerine üşüşmek, musallat olmak (haşarat için).
Yağma etmek.
Her tarafını kaplamak, sarmak.
Tahriş etmek.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ