Devlet yönetiminde akrabalara ve özellikle yeğenlere yapılan iltimas...

Nepotizm,
Yolsuzluk doğuran eylemlerin, doğrudan cezai yaptırıma bağlanamaması ispat aşamasında karşılaşılan güçlüklerin başında gelmektedir. Bu eylemler sırasında nepotizm (aile, akraba kayırmacılığı), kronizm (eş, dost kayırmacılığı), memleket, etnik veya dinsel kökene dayalı ayrımcılık, siyasal ve ekonomik patronaj sayılabilir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ