Başıboş hayvan...

Yont,
Halk dilinde, Başıboş hayvan.
Sinop yöresinde, halk ağzında.

Yont (Yunt); 
Kısrak.
Damızlık eşek.
At sürüsü.

Örek, Başıboş gezen hayvan sürüsü (at, eşek vb.).
Yılkı, Başıboş bırakılmış at veya eşek.
Salma, Başıboş gezen (hayvan).

Halk dilinde Kısrak, Damızlık eşek anlamında yunt kelimesi kullanılmıştır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ