Baş çoban...

Eke, 
Serşivan,
Baş çoban,
Farsça çuban, şuban ,
Koyun ve keçi sürülerini otlatan kimse.

Eke kelimesinin diğer anlamları:
Kurnaz, açıkgöz (insan).
Tecrübeli, usta.
Zeki, çok bilgili (adam).
Dahi,
Görgülü.
Çok konuşan, geveze, ukala.
Çok bilmiş olan, her işe karışan.
Kadının veya kocanın büyük kız kardeşi.
Çokbilmiş, bilgiçlik taslayan.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ