Atmaca, doğan gibi yırtıcı kuşlara kimi bölgelerde verilen ad...

Balaban,
Balaban kuşu, balıkçıl ailesinin ilginç üyelerinden biridir. Uzunluğu 75 - 76 santime yaklaşır. Tüyleri siyah, koyu sarı ve beyazlarla yol yol olmuştur. Bu renk kompozisyonunun bataklık sazlarının arasında en mükemmel bir kamuflaj olduğunu balaban kuşu çok iyi bilir. Tabii kamuflajının tesirini artırmak için, bir düşmanın yaklaştığını sezince hareketsiz durur ve gagasını havaya diker. 

Yaralanan veya bir köşeye kıstırılan bütün balıkçıl kuşları tehlikelidirler. Keskin gagalarıyla düşmanın gözüne şimşek hızıyla nişan alır. Bir çok kimseyi bu şekilde kör etmişlerdir. Balaban kuşu, kamışların arasında otlardan derme çatma bir yuva yapar ve bunun içine koyu san renkteki dört veya beş. yumurtasını yumurtlar. (Öbür balıkçılların hemen hepsinin yumurtaları mavimsidir.) Balaban kuşunun boğazından hızla hava salıvermek suretiyle çıkardığı kendine öz bir sesi vardır. Bu eylem esnasında başıyla boynunu hızla burar ve büker.

Balıkçılların göğüslerinde pudralı gibi bazı tüylerin varlığı dikkati çekmiştir. Tabiat bilginleri, Avrupa balaban kuşunun hayatını incelemeleri sonucunda, bu pudranın, tıpkı bazı hayvanların kuyruk kaidesindeki bezden çıkan yağ gibi, kuşun, tüylerini temiz tutmasına yardım ettiği kanısına varmışlardır. Zira balaban kuşu'nun ve başka balıkçılların tüyleri çok kere, yılan balığı ile başka su canlılarının çamurundan kirlenmektedir

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ