"Atabetü'l-Hakayık " adlı yapıtıyla ünlü XII. yüzyıl Türk şairi...

 Edip Ahmet Yükneki, 
Atabetü'l-Hakayık

Yapıt 12.yüzyılın başlarında Edip Ahmet Yükneki tarafın­dan yazılmıştır. Yapıtın adı “gerçeklerin eşiği” an­lamına gelir. Aruz ölçüsü kullanılmış, mesnevi düzenine göre yazılmıştır. Ayet ve hadislerden yola çıkarak İslam ahlakını öğretmeye çalışan didaktik bir yapıttır. Dindarlığın erdemleri, temel mutluluk yolunun bilim olduğu, ahlakın yararları, yapıtın başlıca konularıdır. Giriş (Allah’ın Peygamberin övüldüğü bölüm) kaside biçiminde uyaklanmıştır. Asıl bölümse mani biçiminde uyaklıdır. Konusu din ve ahlaktır. Didaktik (öğretici) bir eserdir. Gazel ve kaside denilebilecek tarzda şiirler vardır.  Eser 40 beyit ve 102 dörtlükten oluşmaktadır. Telmih (hatırlatma) sanatı kullanılmıştır. Arapça ve Farsça kelimeler vardır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ