Aşının tutması için yinelenmesi...

Rapel,
İng. vaccine, inoculation, transplant, graft .
Pekiştirme dozu,

Birtakım hastalıklara karşı bağışıklık sağlamak için vücuda verilen, o hastalığın mikrobuyla hazırlanmış eriyik.
Aşı, bazı hastalıklara karşı bağışıklık sağlamak için vücuda enjekte edilen ölü ya da zayıf bakteri süspansiyonu. 
İnokulasyon.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ