Adını üyelerinin doğum yeri olan üç Kuzey Avrupa Başkentinden alan dışavurumcu ressamlar grubu ...

Kobra,
Adını üyelerinin doğum yeri olan üç kuzey Avrupa başkentinden (Kopenhag, Brüksel, Amsterdam) alan dışavurumcu ressamlar grubu. 
Grubun iki büyük sergisinden ilkini 1949 yılında Danimarkalı ressam Asger Jorn, Amsterdam Belediye Müzesi’nde sergiledi. İkinci sergi 1951 yılında Belçika’nın Liege kentindeki Güzel Sanatlar Sarayı’nda açıldı.

Grubu oluşturan Karrel Appel, Corneille (Corneille Guillaume Beverloo), Constant (Nieuwenhuis), Pierre Alechinsky, Lucebert (Lambetur Jan Swaanswijk) ve Jan Atlan şiirlerden, filmlerden halk sanatlarından, çocuk resimlerinden, ilkel sanattan esinlenerek yarı soyut bir anlayış geliştirmişlerdi. 

Resimlerinde hareketli soyutu anımsatan parlak renkleri ve sert hareketli fırça vuruşlarını dışavurumcu bir anlatımla kullandılar. İmgeler resmin oluşum süreci içinde kendiliğinden oluşuyor, figürlerde vahşice biçim bozmalar görülüyordu. 

Kobra grubu, Avrupa’da daha sonra gelişen soyut dışavurumculuğu ( Ekspresyonizm) derinden etkiledi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ