Suyukta ve özellikle kanda asit fazlalığından ileri gelen hastalık...

Asidoz,
Suyuk, Organizmanın (kan, lenf gibi) sıvı bölümü. 
Vücuttaki kan, lenf, hücre içi sıvılar birer suyuktur. İçinde büyük oranda su başta tuz olmak üzere madensel maddeler ve koloidal bileşikler bulunur.
Organizmanın asit baz dengesinde asit istikametinde bozulma sonucu meydana gelen entoksikasyon tablosu. Kanda asit maddelerin artışına asidoz denir. 

Vücut sularının özellikle kanın hidrojen iyonu (H+) düzeyi organizma tarafından sabit tutulmaktadır. Hidrojen iyonları konsantrasyonunun ifadesi olan pH’ nın 7,4 olması asit-baz dengesinin düzgün olduğunu gösterir. Organizmada asit-baz dengesini sağlayan tampon sistemleri (bikarbonat ve karbondioksit) vardır. Bunlar solunum ve böbrek yoluyla kanın pH’ sını sabit tutar. Kanda pH’sını 7,35′ in altına inişine asidoz, 7.45′in üstüne çıkışına ise alkaloz denir. 

Şeker hastalarında, kalp enfarktüsünde, böbrek yetersizliğinde, ishallerde ve bazı ilaçlar (asetazolamid, amonyum klorür, salisilat v.b.) alanlarda asidoz gelişebilir. Tedavi bikarbonat vermek suretiyle yapılır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ