Kıbrıs Adası' nın eski adı...

Alaşiya, 
Alashia,
Qibris Adasy, 
Kıbrıs adası' nın eski adı. 
Çivi yazılı belgelerde, kargamış kralı ve doğrudan büyük kral tarafından denetlenen alaşiya (kıbrıs) ülkesiyle antlaşma yapıldığı belirtilir. Hititlerin alaşiya adını verdikleri kıbrıs, zengin bakır yatakları nedeniyle sık sık akınlara uğruyordu .


Kıbrıs Adasının bilinen 24 değişik ismi vardır;
Aerosa, 
Amathusia, Amatusa, 
Aspelia, Aspellia, 
Achamantide,
Cerastin, 
Cehtim, Cehtin, Cethina, Chetima, Collinia, Cripton, Cytherea, 
Machara, Macharia, Macaria, 
Paphia,
Qibris Adasy,
Salaminia, Spelia,  

Hititlerden başlamak üzere, Mısırlılar, Fenikeliler, Asurlular, Persler, Ptolemiler, Romalılar, Bizanslılar, Araplar, Cenevizliler, Lüzinyanlar, Venedikliler, Osmanlılar ve son olarak İngilizler, bu kültürler ve medeniyetler mozaiğinde tarihsel izler bırakan en önemli ve ilk akla gelen parçalardır.

Kıbrıs Adası'nın en eski yerleşim yeri olan Lefkoşe'nin batı dillerindeki adı Nicosia'dır. Eskiçağlarda Ledrai, Ledra gibi adlar alan kente Bizanslılar Lefkosia derlerdi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ