İstanbul boğazı ağzında yeralan adalar grubu...

Areke,
İstanbul Boğazı, Karadeniz ile Marmara Denizi'ni birbirine bağlayan su geçididir. İstanbul Boğazına Bizanslılar, Bosporos adı Yunan mitolojisinin baş tanrısı Zeus' a izafeten verilmiştir. İstanbul Boğazı' nın sularının çevrelediği iki kara parçası vardır. 
Adalar, Prens Adaları adı ile de bilinen Istanbul Adaları, Büyük Ada, Heybeli Ada, Kınalı Ada, Burgaz Ada, Sedef Adası, Kaşık Adası, Pide Adası, Yassı Ada, Sivri Ada, Balıkçı Adası'dır. 

Bizans devrinde manastırların kurulduğu Adalar, saray mensuplarına yazlık veya sürgün yeri olmuş; Heybeliada'da Bizans'ın son yapısı, Meryem Ana'ya ithaf edilmiş küçük kilise, Deniz Lisesi üst binası avlusunda bulunur.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ