Hint halk destanlarından biri ...

Ramayana,
Mahabharata,
Harivamşa,
Destan, milletlerin hayatında büyük yankılar uyandırmış (savaş, göç, istila gibi) tarihi olayların (yangın, salgın hastalık, sel, deprem gibi) toplumsal ve doğal olayların çağdan çağa aktarılmış, hayal unsurlarıyla oluşmuş, süslenmiş, değiştirilmiş çok uzun manzum eserlerdir. Bilinen en eski edebiyat türlerinden biridir. Mitoloji, efsane, folklor ve tarihi öğeler içerir. Hindistan' da destanların ve destancılığın çok büyük bir değeri vardır. Hintliler Bharata derler atalarına. 

Ramayana Destanı;
Valmiki tarafından yazılmış, Hindistan’ın ikinci önemli destanıdır. 24.000 beyit (şloka) ve 7 bölüm (kanda) dür. 

Mahabharata; 
Dünyanın en bilinen ve Hindistan' ın en önemli destanıdır. Şimdiye kadar yazılmış en uzun şiir. Büyük Bharata savaşını anlatır. 100.000 beyit ve 18 bölümden (parvan) oluşur.

Harivamşa; 
Destandan çok bir Purana (Efsanevi Öykü Biçimi) karakteri gösterir. 35.000 beyit ve 3 bölümdür. Mahabharata'nın eki olarak kabul edilir. Tanrı Vishnu' nun bedenleşmiş hali olan Krshna' nın aşkları, maceraları ve kahramanlıklarını anlatır. Genelde Vishnu mezhebinin bir övgü aracıdır. İçeriği Vishnu Purana ve Bhagavata Purana'ya benzer.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ