1841 - 1907 yılları arasında yaşamış ve Osmanlı sanatında Batı türü resim geleneğinin yerleşmesinde önemli rol oynamış ünlü ressamımız...

Şeker Ahmet Paşa,
(1841 - 1907),
Ahmet Ali,
Şeker Ahmet Paşa, 1841 yılında İstanbul’ un Üsküdar semtinde dünyaya geldi. Resme ilgisi nedeniyle Harbiye Mektebi’ nin resim öğretmenliği bölümüne devam etti. Şeker Ahmet Paşa, 1855 yılında Paris’te açılan Mekteb–i Osmani’ de resim sanatı üzerine öğrenim gördü ve yedi yıl süreyle Boulanger ve Gerome’un atölyelerinde çalıştı.

1869 yılında Paris resim salonlarında bazı yağlıboya çalışmalarını ve Abdülaziz’in karakalem bir portresini sergileyerek mezun oldu, 1871 yılında Paris’ ten İstanbul’ a döndü. İstanbul’a dönünce yüzbaşı rütbesiyle Tıbbiye Mektebine atanan Ahmet Paşa, aynı zamanda saraya yaver oldu. Bu yıllarda Bayazıt Zeyrek Kaptan-ı İbrahim Paşa Mektebine resim öğretmeni olarak atandı.

27 Nisan 1873’te dönemin ressamları ve öğrencileri ile Türkiye’nin ilk resim sergisini açtı. Sanayii Nefise Mektebinin açılmasında etkili olan Ahmet Paşa, gösterdiği başarılar sonucunda 1876 yılında binbaşı, 1877 yılında yarbay, 1880 yılında albay, 1885 yılında tuğgeneral, 1890 yılında da korgeneral oldu ve kendisine mabeyn ressamı ünvanı verildi.

Batı etkilerini, kendi sanatına özgün bir biçimde yansıtan asker ressamlar kuşağının önde gelen isimleri arasında özel bir yere sahip olan Şeker Ahmet Paşa’nın resimleri, İstanbul, Ankara Resim – Heykel müzelerinde ve Sakıp Sabancı Müzesi’nde sergilenmektedir. Şeker Ahmet Paşa, 1907 yılında 5 Mayıs Cumartesi günü kalp krizinden öldü ve Eyüp Sultan’ daki Sokullu Mehmet Paşa Türbesi civarına gömüldü.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ