Hükümdarlara ve hükümdar ailesi mensuplarına verilen ad...

İlig,
Eski Türklerde hükümdar.

11. yüzyıl Karahanlı Uygur Türklerinden Yusuf Has Hacib' in Doğu Karahanlı hükümdarı Tabgaç Buğra Han (Ebû Ali Hasan bin Süleyman Arslan)' a atfen yazdığı ve takdim ettiği Türkçe eser olan Kutadgu Bilig' de hükümdarlara “ilig” ve “beg” yerine “melik” tabiri kullanılmıştır. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ