Hizmete alıştırılmamış başıboş at...

Hergele, (farsça).

Binilmek ve yük taşımak için alıştırılmamış at, kısrak, beygir veya eşek, merkep sürüsü. 
Böyle bir sürüye dahil olan hayvan. Bir işe yaramaz işçi kalabalığı.
Terbiye ve görgüden büsbütün mahrum adam, görgüsüz kimseler için bir sövgü sözü olarak kullanılır.

Hergele Meydanı, 
Ankara Ulus' ta bugünkü İtfaiye Meydanı' nın eski adı bit pazarı ya da ikinci el eşya pazarı olarakda bilinen Hergele Meydanı adını 19. asırda şehre dışardan gelenlerin ve şehir esnafının bir araya gelmesinden dolayı hergelenin uğradığı yer anlamında Hergelen Meydanı adını almıştır.

Karadeniz Ereğli' de iskele cami yanındaki meydana halk tarafından verilen isimdir. Kentin en güzide serserileri bıçkın delikanlıları burada takılır, kızlara laf atar, beğenmediği tipleri döver. Buradan geçerken çok dikkatli olunmalıdır çünkü zamanında burada içki içenleri azarlayan bir amcanın kulağı kesilmiştir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ