Geleneksel bir Japon müzik türü...

Enka,
II. Dünya savaşı öncesi ve sonrasında Japonların en popüler müziği olmuştur.

Günümüzde Enka genelde yaşlılar arasında en sevilen müzik türüdür. Enka şarkıları genelde ümitsiz aşklar, nostalji vb. konularla iligili sözlerden oluşan hüzünlü şarkılardır. 
Ülkemizdeki arabesk ile benzerlikleri olduğu da söylenebilir. Enka şarkıcıları, özellikle kadınlar, genelde geleneksel kıyafet olan kimono ile şarkılarını söylerler.En ünlü Enka şarkıcıları;
Kobayashi Sachiko
Kitajima Saburo
Hikawa Kiyoshi
Tendo Yoshimi
Itsuki Hiroshi

Birçok geleneksel Japon müzik türleri (Hogaku) bulunmaktadır. 


Gagaku, 
Çin ve Kore kökenli saray müziğidir. Bu en eski geleneksel Japon müzik türüdür.

Biwagaku, 

Bu Biwa(biva) adı verilen dört telli gitara benzeyen bir enstrümanla yapılan bir müzik türüdür.

Nogaku, 

Noh gösterileri esnasında icra edilen bir müzik türüdür. Genelde bir koro, Hayashi flütü, Tsuzumi davulu ve diğer enstrümanlarla icra edilir.

Sokyoku, 

Koto enstrümanı ile yapılan müzik türüdür. Daha sonra Shamisen ve Shakuhachi ile eşlik edilir. Koto 13 telli kanuna benzer bir çalgıdır.

Shakuhachi, 

Bir flüt (55 cm. uzunluğunda)  ile yapılan müzik türüdür. Çalgının adı eski Japon uzunluk biriminden gelmektedir.

Shamisenongaku, 

Shamisen çalgısı ile yapılan müzik türüdür. Shamisen sadece üç teli olan gitara benzer bir çalgıdır, Kabuki ve Bunraku gösterileri genellikle Shamisen eşliğinde yapılır.

Minyo, 

Japon folk şarkıları.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ