Edinilmiş bilgileri kişinin öz malı durumuna getirmesi...

Özümseme, (İng. Assimilation ).  
(Asimilasyon ya da Özümleme).

Egemen bir kültürün yabancı bir budunsal topluluğu ya da bir kültür öğesini içine alarak kendine benzetmesi, kendi içinde eritmesi süreci.
Özümseme bir nesnenin veya bir olgunun var olan zihinsel şema içerisine yerleştirilmesi bu yolla sınıflanması ve daha sonra da kullanılması olarak tanımlanır.


 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ