Bektaşi dervişlerinin kullandığı bir tür kemer...

Kamberiye,

Bektaşilerin hırkası beyaz renkli ve diğer dervişlerin hırkası gibi yakasızdır. Eskiden onlar başlarına Elif-i Horasani denilen bir külah giyerlerdi. Şems-i Tebrizi de o külahı giyermiş. Elif-i horasani külahı beyaz renkli kubbesi dört dilimli ve baş kısmı düğmelidir. Diğer külahların adı da Celali (Hüseyni) ' dir. Bektaşilerin Elif ve Edlemi dedikleri başka külahları da vardır.Bektaşilerin diğer giyim ve kuşamları arasında ise Habbe, Kamberiye, Tigbend, Cilbend, Cemceme, İki ağızlı Teber, keşkül, bıçak, ve çatal gibi şeyler sayılabilir.

Dergah' taAnadolu şalvarının üzerine kısa kollu, yakasız cübbe giyilmektedir. Cübbenin içine ise kefen anlamına gelen beyaz, yakasız gömlek giyilirdi. Bu gömleğe Tennure denir. Dergahtakiler bellerine yünden dokunmuş kemer takarlardı. Bu kemere bağlı cilbenk denilen deriden yapılma bir çanta ve ona bağlı boyna takılan 12 dilimli bir rozet bulunurdu. Bu rozete ise teslim taşı denmekteydir. Kuşak üzerine ise kamberiye denilen ucunda yumurta biçiminde taş olan kordonlu ikinci bir kuşak bulunur.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ