Açıkta yapılan satış...

İşporta, (İt. sporta, İng. hawking, vending )
Açıkta yapılan kayıt dışı satış .
Gezici satıcıların mallarını koymaya yarayan yayvan sepet veya bu işi gören, ona benzer araç, sergi,

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ