Antalya' nın Akseki ilçesinde bir mağara...

Asar,

Kartallı Mağara (Bağarcık),
Kuyucak,
Bucakalan Mağarası, 

Altınbeşik MağarasıAntalya Akseki/Akseki Altınbeşik Mağarası/Akseki Altınbeşik Mağrası Hakkında Bilgiler Akseki ilçesine bağlı Ürünlü köyünün doğusunda derin ve sarp Manavgat Vadisi'nin batı yamacında bulunur. Köydeki mağaraya ancak bir saatlik yürüyüşle gidilebilir. Toplam uzunluğu 2500 m. olan mağaranın girişe göre en yüksek noktası 101 m'dir. Yatay ve kısmen aktif mağaradır. Mağaranın alt ve orta seviyesinin zaman zaman aktif olması nedeniyle kurak mevsimlerde de büyük ölçüde göletler oluşmaktadır. Üst seviye devamlı kurudur. Mağara havası çok rutubetli ve ısısı 16-18°C civarındadır. İçeride dikkati çekecek hayvan topluluklarına rastlanmamıştır. 

Kembos Ovası Mağaraları (Büyük Düden ve Feyzullah'ın Düdeni):
Kembos Ovası'nın sonunda, iki düden bulunur. Büyük Düden ve Feyzullah'ın Düdeni adlarındaki bu mağaralar, ovadan geçen akarsuyu çekerler. Bu düdenlerden yeraltına giren akarsu, Altmbeşik Düdensuyu Mağarası'ndan geçerek Manavgat Çayı'na karışır.

Çatdere Düden Mağarası: Akseki-Cevizli arasında bulunan Arapkırıldı Köprüsü yakınlarında, doğudaki Karakışla ve Ceceler köy yoluna 1800 m uzaklıktadır. Yatay olarak 100 m uzunluktaki Çatdere düdeni, birçok küçük derenin suyunu çeker.

Çayırönü Düden Mağarası: Akseki ilçe merkezinin 4 km güneydoğusunda, Küçük Akseki Ovası'nın kalker yapılı yamacında yer alır.

Oruç Düdeni Mağarası: İbradı ilçesindeki Ürünlü Köyü ile İbradı-Ardıçpınar yol kavşağında bulunan Oruç Mağarası, Altınbeşik-Düdensuyu Mağarasına yeraltından gelen suların yolu üzerindedir. Mağara, altından geçen yeraltı suyunun yarattığı erozyon sonucu oluşan çökmeyle ortaya çıkmıştır. Derinliği 52 metredir.

Düdencik (Düden) Mağarası, (Çınardibi),: Akseki-Beyşehir yolu üzerindeki Cevizli bucağı yakınında bulunan Düdencik Mağarası, Türkiye'de saptanmış en derin mağaradır.

Sakaltutan Mağaraları: Cevizli bucağı ile Beyşehir yolundan ayrılan ve Süleymaniye Köyü'nden geçerek Mortaş Alüminyum Madeni'ne giden yolun kıyısında, dikey bir uçurum olarak açılmış 300'er metrelik iki kuyudan oluşmaktadır. Düdencik mağarasından sonra Türkiye'nin en derin mağaralarıdır.

Handos Mağarası: Akseki-İbradı yolunda, Manavgat Çayı'nın üzerindeki Irmak Köprüsü'nün birkaç yüz metre kuzeyinde, Üzümdere Köyü'ne giden yolun kıyısındadır. Mağara'nın 40-50 m derinliğindeki suyu, yağışlı mevsimlerde yükselerek taşar ve bir dere halinde Manavgat Çayı'na dökülür.

Akpınar Mağarası: Eynif Ovası'nın 2 km kadar kuzeyindeki Akpınar Mağarası'nda bulunan yeraltı deresi, 35 km güneyde Oymapınar Baraj yerindeki kaynaklara ulaşır. Akpınar Mağarası, içindeki yeraltı deresinin en uzun mesafe kat ettiği mağara olması yönünden önemlidir.

Koyun Göbedi Mağarası: Sadıklar Köyü'nün 3 km kadar güneydoğusunda bulunan mağara, Düdencik Mağarası'ndan sonra Türkiye'nin en derin mağaralarından biridir.

Cavurini Mağarası: Mahmutlu Köyü'nün 2 km kadar güneydoğusunda, Tuzaklıdağ'daki Gavurini Mağarası, 80 m uzunlukta küçük bir mağaradır. Yakınında, derinden gelen bir yeraltı deresinin sesi duyulan Ayıini Mağarası vardır. Bu yörede ayrıca çok sayıda mağara oluşuğuna rastlanır.

Karadağ Mağarası: Akseki-Beyşehir yolunun, Bademli-Süleymaniye köyleri arasındaki Orman Bakımevi'nden güneye ayrılan Kuyucak yolu üzerinde ve yaklaşık 1335 m yüksekliktedir. Mağaranın 1 km kuzeyinde Sözler Kalesi kalıntıları vardır. 350 m uzunluğundaki mağarada, tarih öncesi insanlarının yaşadığı sanılmaktadır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ