Zorla kabul ettirilmiş...

Empoze, (Fr. imposé).
“Dayatmak” anlamındaki empoze etmek birleşik fiilinde geçen bir sözdür.
Zorla benimsetilmiş, kabul ettirilmiş olan.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ